تاریخ اسلام

ژاسخ به شبهات

سوال: آیا ابوبکر و عمر به خانه پیامبر (ص) هجوم آوردند صحت دارد؟ 

 

پاسخ:حال حمله شیخین رو به خانه پیامبر را از کتابهای اهل سنت صابت می کنیم. 

زندگی نامه مختار

نام و نسب:نام او (مختار بن ابی عبید بن مسعود بن عمرو بن عوف بن عقده بن قسی بن منبه بن بکر بن هوازن) ۱ 

 

قبیله او:(قسی)و(ثقیف)است وقبیله مشهور ثقیف که از اعراب منطقه طائف است که به این شخص منسوب می شود. 

 

کنیه:در عرب رسم بود که برای افراد به ویژه افراد مهم علاوه بر اسم کنیه هم داشتند که کنیه او (ابواسحاق)بود.۲ 

لقب مختار:لقب او(کیسان)(۳)وفرقه کیسانیه منسوب به اوست(۴).کیسان به معنای باهوش و زیرک است. 

 

اصبغ بن نباته یار وفادار امام علی نقل می کند که:روزی امیرالمومنین رو دیدم که مختار که طفلی بیش نبود روی پای خود نشانده بود و او را نوازش می کرد و می گفت:یا کیس یا کیس.(۵) 

 

فقهای بزرگ شیعه مانند علامه بن نماوآیت الله خویی بر این عقیده اند که چون حضرت علی دوبارا ین کلمه رو تکرار کرد لقباو را کیسان گذاشتند.(۶)  

 

(۱):تاریخ طبری ج۶ص۷تاریخ یعقوبی کامل ابن اثیر ج۴ص۲۲مروج الذهب ج۳وبحارانوار ج۴۵ ص۳۵۰) 

(۲):تاریخ طبری ج۶ص۷ 

(۳):رجال کشی ص۱۲۸ 

(۴):بحارانوار ج۴۵ص۳۴۵ 

(۵):بحارانوار ج۴۵ص۳۴۴ 

(۶):مجمع الرجال الحدیث ایت الله خویی ج۱۸ص۱۰۲ رساله ذوب النضار ابن نما

توضیح مختصرواقعه

بعد از به شهادت رسیدن امام حسین مردم مدینه به دلیل این که امام درمیان آنان بودوآن هارا دعوت کرد ولی آنان دعوت امام را رد کردندوهمین امر موجب ندامت وپشیمانی آنان شده بودوهمچنین عاملان ابن زبیر در مدینه به شدت علیه اموی ها تبلیغات می کردند ومردم مدینه فرست رامهیا دیدند که بر علیه حکومت ظالمانه یزیدقیام کنند. مردم مدینه به رهبری عبدلله بن حنظله انصاری بر ضدبنی امیه قیام کردند ویزید مسلم بن عقبه وحصین بن نمیر را برای سرکوب انقلابیون به سمته مدینه فرستاد وسپس فاجعه عظیم حره رخ داد وبسیاری از مردم مدینه وچندی از اصحاب پیامبر از جمله جابر بن عبدالله انصاری به شهادت رسیدن ومسلم بن عقبه سه روز جان ومال و ناموس اهل مدینه رو بر سربازانش حلال کرد.

سران توابین

۱ـسلیمان بن صردخزایی:وی از اصحاب رسول خدا وامیرالمومنین وامام حسن بود 

 

واز بزرگان شیعه در آن زمان بود 

 

۲ـعبدالله بن وال تمیمی:او از یاران رسول خدا وامیر المومنینوامام حسن بود 

 

واز سران شیعه در کوفه بود 

 

۳ـرفاعه بن شداد بجلی:اواز یاران پیامبر وعلی وحسن بود 

 

از بزرگان شیعه در کوفه به حساب می آمد 

  

۴ـعبدالله بن سعد ازدی:همچنین او از یاران امام علی و امام حسن بود 

 

از سران شیعه در کوفه به حساب می آمد

 

۵ـمسیب بن نجبه:اونیز از اصحاب رسول خدا امام علی وامام حسن بود 

واز بزرگان شیعه در کوفه 

 

شیعیان با رهبری این پنج تن در سال۶۵هـج قیام کردند .۱

 

مروج الذهب ج۳ص۱۰۱ـ۱۰۰

هم وطنان عزیز هر سوالی که مربوط به تاریخ اسلام می باشد شما قادر به پرسش هستید   

باتشکر مدیر وبلاگ

1 2 >>