تاریخ اسلام

زندگی نامه مختار

نام و نسب:نام او (مختار بن ابی عبید بن مسعود بن عمرو بن عوف بن عقده بن قسی بن منبه بن بکر بن هوازن) ۱ 

 

قبیله او:(قسی)و(ثقیف)است وقبیله مشهور ثقیف که از اعراب منطقه طائف است که به این شخص منسوب می شود. 

 

کنیه:در عرب رسم بود که برای افراد به ویژه افراد مهم علاوه بر اسم کنیه هم داشتند که کنیه او (ابواسحاق)بود.۲ 

لقب مختار:لقب او(کیسان)(۳)وفرقه کیسانیه منسوب به اوست(۴).کیسان به معنای باهوش و زیرک است. 

 

اصبغ بن نباته یار وفادار امام علی نقل می کند که:روزی امیرالمومنین رو دیدم که مختار که طفلی بیش نبود روی پای خود نشانده بود و او را نوازش می کرد و می گفت:یا کیس یا کیس.(۵) 

 

فقهای بزرگ شیعه مانند علامه بن نماوآیت الله خویی بر این عقیده اند که چون حضرت علی دوبارا ین کلمه رو تکرار کرد لقباو را کیسان گذاشتند.(۶)  

 

(۱):تاریخ طبری ج۶ص۷تاریخ یعقوبی کامل ابن اثیر ج۴ص۲۲مروج الذهب ج۳وبحارانوار ج۴۵ ص۳۵۰) 

(۲):تاریخ طبری ج۶ص۷ 

(۳):رجال کشی ص۱۲۸ 

(۴):بحارانوار ج۴۵ص۳۴۵ 

(۵):بحارانوار ج۴۵ص۳۴۴ 

(۶):مجمع الرجال الحدیث ایت الله خویی ج۱۸ص۱۰۲ رساله ذوب النضار ابن نما